menu

malarz transfermarkt

malarz transfermarkt

Te amerykańskie wartości i głęboko zakorzenione przekonania są bardzo różni się od wartości i przekonań innego kraju. Domniemane założenia kulturowe Amerykanów są często w przeciwieństwie do tych z innych kultur. Gdy ludzie z różnych kultur napotkasz nawzajem wartości i przekonań, nieporozumienia międzykulturowe odbyć.

Ludzie stale współdziałać z ludźmi, którzy mają podobne poglądy i którzy wzmacniają swoje przekonania. Aby móc odróżnić w grupie i grupy obcej ma zasadnicze znaczenie dla osób fizycznych, ponieważ pozwala im znaleźć swoją tożsamość, kim są i kim nie są.

W książce zatytułowanej Krzyż Cultural Encounters, Brislim stwierdza: "Jeśli osoby mają poza grupami których mogą winić za kłopoty, jest TO zestalony w grupie, ponieważ nie istnieje wspólny cel, wokół którego do rajdu." Potem mówi: "Osoby przyzwyczaić się do reakcji w warunkach in-grupy i poza grupami one nadal korzystać z takich wyróżnień podczas interakcji z ludźmi z innych kultur, których oni nie znają.".

Ta grupa własna / poza grupą rozróżnienie daje nam podstawę do etnocentryzmu, który jest tendencja do interpretowania i ocenić wszystkie inne grupy, ich otoczenia oraz ich komunikacji w zależności od kategorii i wartości własnej kultury. Jesteśmy winni etnocentryzmu, kiedy uznał, że nasz pogląd na świat jest słuszna, prawidłowa, a tylko jeden.

Wszyscy jesteśmy zaznajomieni z stereotypów, który jest jednym z najpoważniejszych problemów w komunikacji międzykulturowej. Nasza skłonność do posiadania przekonań na temat grup osób na podstawie wcześniej utworzonych opinii, wyobrażeń i postaw często jest mechanizmem obronnym, sposobem redukcji lęku.

Istnieje wiele innych przyczyn nieporozumień międzykulturowych: brak zaufania, brak empatii i nadużywanie władzy. Każdy z nas wie, czym są oi zawirowania, które powodują.

Artykuł dzięki: