Wielu ludzi uważa prowadzenie akwarium za doskonałą zabawę. Równocześnie nie przykładamy szczególnej uwagi do tego, czy mieszkające w tym zbiorniku stworzenia mają zapewnione odpowiednie warunki do życia. Jest to ogromny błąd i całkowity brak odpowiedzialności. W akwarium mieszkają żywe stworzenia, a ich właściciel odpowiada za zapewnienie im normalnej egzystencji.

 

Z tego powodu akwarystyka nie może być traktowana jak zwykła zabawa. Każdy, kto planuje założenie własnego akwarium musi najpierw zdobyć nieco wiedzy na temat różnych związków chemicznych oraz procesów, które stale zachodzą w naszym środowisku naturalnym. Identyczne warunki panują w końcu w akwarium, zatem można odnieść do niego wszystkie zasady rządzące środowiskiem naturalnym. Bardzo istotna jest wiedza na temat różnych substancji, które z licznych powodów mogą znaleźć się w wodzie. Trzeba wiedzieć na przykład, czy fosforany w akwarium są niebezpieczne dla ryb, a jeśli tak – to przy jakim stężeniu. Wszystko to sprawia, że akwarystyka jest bardzo rozwijającym hobby, bowiem wymaga ona od nas ciągłej nauki i lepszego rozumienia naszego środowiska naturalnego.