Górskie pejzaże tworzone przez malarza Edwarda Matuszczaka odchodzą nieco w zapomnienie. Warto się jednak przyjrzeć z bliska temu polskiemu artyście.

malarz Edward Matuszczak

Matuszczak malarz to mniej znany artysta w naszym kraju. Urodził się on w  Tymbarku koło Limanowej. Swoje umiejętności artystyczne zdobywał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przed wojną wyjechał do na stałe do Francji. Tam Matuszczak malarz kształcił się w pracowni Józefa Pankiewicza.

Jego twórczość można podzielić na dwa oddzielne etapy. Pierwszy z nich to stanowi twórczość przed wyjazdem do Paryża. Malarz Edward Matuszczak tworzył wtedy piękne polskie pejzaże oraz sceny rodzajowe z życia wiejskiego. Drugi etap twórczości stanowi pobyt we Francji. Po ukończeniu uczelni paryskiej malarz Edward Matuszczak stał się bardziej popularny.

 

Jego twórczość zaczęła tu ewoluować w kierunku abstrakcjonizmowi.
Przez cały okres twórczy Edward Matuszczak utrzymywał bardzo silne więzi z ojczyzną, a zwłaszcza z polskim środowiskiem artystycznym. Brał udział w wystawach organizowanych w jego ojczyźnie. Poza malarstwem Edward Matuszczak lubił też eksperymentować z rzeźbą.